DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG

Tùy vào đặc thù của một số doanh nghiệp, sẽ có những thời điểm mà doanh nghiệp buộc phải lựa chọn sử
dụng nhân lực ngắn hạn hay dài hạn, số lượng lớn hay vừa.Giải bài toán nguồn nhân sự dễ dàng với dịch vụ
tuyển dụng trọn gói của chúng tôi. Dịch vụ được thực hiện bởi đội ngũ tuyển dụng với khả năng cung cấp ứng viên
phù hợp cho Doanh nghiệp. Đáp ứng về số lượng – chất lượng – phạm vi đa ngành.

CÁC GÓI DỊCH VỤ

GÓI LỌC HỒ SƠ

Thời gian thực hiện: Sau 5 ngày kể từ ngày tiếp nhận
Gói Lọc hồ sơ: tối thiểu 20 nhân sự / vị trí

Phân tích vị trí tuyển dụng
Lập kế hoạch tuyển dụng.
Tư vấn tuyển dụng.
Cung cấp hồ sơ ứng viên theo tiêu chí tuyển dụng của khách hàng

GÓI PHỎNG VẤN

Thời gian thực hiện: Sau 5 ngày kể từ ngày tiếp nhận
Gói Phỏng vấn: tối thiểu 10 nhân sự / vị trí

Phân tích vị trí tuyển dụng
Lập kế hoạch tuyển dụng.
Tư vấn tuyển dụng.
Cung cấp hồ sơ ứng viên theo tiêu chí tuyển dụng của khách hàng

GÓI NHÂN SỰ

Thời gian thực hiện: Sau 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận
Gói Nhân sự: tối thiểu 3 nhận sự / vị trí

Phân tích vị trí tuyển dụng
Lập kế hoạch tuyển dụng.
Tư vấn tuyển dụng.
Cung cấp hồ sơ ứng viên theo tiêu chí tuyển dụng của khách hàng

Quản Lý

Kinh nghiệm: theo thỏa thuận
Kiến thức chuyên môn: theo thỏa thuận
Kỹ năng cơ bản: theo thỏa thuận

Nhân viên/ Chuyên viên

Kinh nghiệm: theo thỏa thuận
Kiến thức chuyên môn: theo thỏa thuận
Kỹ năng cơ bản: theo thỏa thuận

BẢNG GIÁ

DỊCH VỤ NHÂN VIÊN/ CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ ĐƠN VỊ
Lọc hồ sơ 50.000đ 100.000đ Lượt xem/ hồ sơ
Phỏng vấn 300.000đ 700.000đ Ứng viên
Nhân sự Học việc: 500.000đ

Thử việc: 1.000.000đ

Chính thức: 3.000.000đ/ người hoặc 50% lương tháng đầu tiên

Học viên: 500.000đ

Thử việc: 1.000.000đ

Chính thức: 50% lương tháng đầu tiên

Người
Địa chỉ: 23 Hải Triều Bến Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
Email: Info.Pisolution@Gmail.Com
Telegram: @Pisolution
Fanpage: Pi Solution

PI SOLUTION © Nhà cung cấp giải pháp công nghệ hiện đại

vi