DỊCH VỤ THIẾT KẾ SẢN PHẨM VĂN PHÒNG

Dịch vụ thiết kế sản phẩm văn phòng là gì?

Dịch vụ thiết kế sản phẩm văn phòng là hành động sáng tạo đặc điểm nhận diện thương hiệu thông qua các sản phẩm sử dụng trong văn phòng. Dịch vụ này sẽ cung cấp cho doanh nghiệp một bộ sản phẩm mang đặc trưng thương hiệu của doanh nghiệp, và có thể được mang ra sử dụng với mục đích quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp.

Các sản phẩm văn phòng thường được các doanh nghiệp chọn để thiết kế với mục đích xây dựng thương hiệu là: Danh thiếp, phong bì thư, giấy viết thư, tiêu đề thư, hóa đơn, thẻ nhân viên, đồng phục, thiết kế bố cục văn phòng

VÌ SAO CẦN DỊCH VỤ THIẾT KẾ CÁC SẢN PHẨM VĂN PHÒNG?

Thiết kế sản phẩm văn phòng giúp thể hiện phong cách, bản sắc, đặc điểm nhận dạng của doanh nghiệp thông qua việc sử dụng màu sắc, hình ảnh của thương hiệu. Bộ sản phẩm văn phòng được thiết kế dựa theo những yếu tố từ màu sắc, đặc điểm nhận dạng của thương hiệu.
Bộ sản phẩm văn phòng sẽ được thiết kế một cách nhất quán, đồng bộ và qua đó xây dựng nên được phong cách, đặc điểm riêng phân biệt thương hiệu của doanh nghiệp với các đơn vị khác.

MỘT VÀI SẢN PHẨM THIẾT KẾ MÀ PI SOLUTION CUNG CẤP

CÁC GÓI CHI PHÍ DỊCH VỤ THIẾT KẾ

SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ (VNĐ) CƠ BẢN NÂNG CAO
LOGO Cho cá nhân: 500.000 đến 1.500.000

Cho doanh nghiệp: 2.000.000 đến 3.000.000

x x
NAMECARD 300.000 – 500.000 x x
FOLDER 200.000 – 300.000 x x
LETTER HEAD 200.000-300.000 x x
LETTER 200.000 x
BÚT x
ĐỒNG PHỤC x
THẺ ĐEO 300.000 – 600.000 x x
SỔ TAY 300.000 x
TEM, NHÃN 300.000 x x
BAO BÌ 500.000 x x
BACKGROUND MOBILE 500.000 x
BACKGROUND 500.000 x
CERTIFICATE 500.000 – 1.500.000 x
Địa chỉ: 23 Hải Triều Bến Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
Email: Info.Pisolution@Gmail.Com
Telegram: @Pisolution
Fanpage: Pi Solution

PI SOLUTION © Nhà cung cấp giải pháp công nghệ hiện đại

vi