DỊCH VỤ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Với tiêu chí lấy học viên làm trung tâm của chương trình đào tạo, chúng tôi sẽ khảo sát và xây dựng các chương trình đào tạo doanh nghiệp nhằm hoàn thiện và phát triển những kiến thức cũng như kỹ năng riêng biệt theo yêu cầu của từng ngành nghề và phù hợp với mục tiêu đào tạo của doanh nghiệp.

NHỮNG KỸ NĂNG ĐƯỢC ĐÀO TẠO

Kỹ năng tương tác bằng công cụ và báo cáo

› Tầm quan trọng của việc sử dụng công cụ và báo cáo trong công việc

› Các loại công cụ thường được sử dụng

› Phương pháp sử dụng công cụ hiệu quả

› Phương pháp lập báo cáo

› Các kỹ năng cần thiết để lập báo cáo hiệu quả

(*) CAM KẾT ĐẦU RA CHO NHÂN VIÊN HIỂU VÀ THỰC HÀNH ĐƯỢC

Kỹ năng quản lý thời gian

› Tầm quan trọng của việc quản trị thời gian

› Nguyên tắc vàng trong quản trị thời gian

› Quy trình và phương pháp quản trị thời gian hiệu quả

› Các công cụ và kỹ thuật quản trị thời gian đtạ hiệu quả tối ưu

(*) CAM KẾT ĐẦU RA CHO NHÂN VIÊN HIỂU VÀ THỰC HÀNH ĐƯỢC

Kỹ năng giám sát và đánh giá

› Tầm quan trọng của việc giám sát và đánh giá

› Nguyên tắc giám sát và đánh giá

› Phương pháp giám sát và đánh giá

› Các kỹ năng cần thiết để hoạt động giám sát và đánh giá hiệu quả

(*) CAM KẾT ĐẦU RA CHO NHÂN VIÊN HIỂU VÀ THỰC HÀNH ĐƯỢC

BẢNG GIÁ

ĐỊA ĐIỂM SỐ LƯỢNG GIÁ (VND)
Đào tạo tại cơ sở Tối đa 15 người 3.000.000/ khóa
Đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp Tối đa 10 người 5.000.000/ người/ khóa
Địa chỉ: 23 Hải Triều Bến Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
Email: Info.Pisolution@Gmail.Com
Telegram: @Pisolution
Fanpage: Pi Solution

PI SOLUTION © Nhà cung cấp giải pháp công nghệ hiện đại

vi