DỊCH VỤ QUẢN LÝ BHXH – BHYT HÀNG THÁNG

Dịch vụ quản lý BHXH – BHYT hàng tháng

Lập các biểu mẫu báo cáo lao động tăng, giảm trong tháng
Nhận sổ và ghi sổ, tờ khai đối với lao động tăng mới
Ghi và chốt sổ đối với lao động thôi việc
Giải quyết các chế độ bảo hiểm: Ốm đau, thai sản, dưỡng sức,…
Đối chiếu, thông báo số tiền phải nộp bảo hiểm hàng tháng
Tính toán quá trình tham gia BHXH của từng lao động
Bàn giao các số liệu khi doanh nghiệp yêu cầu

Dịch vụ làm thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp và thụ hưởng chế độ thai sản

Lập tờ khai theo quy định
Thay mặt doanh nghiệp làm việc với các cơ quan chức năng
Bàn giao hồ sơ, giấy tờ cho doanh nghiệp

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

BƯỚC 1

Tiếp nhận đơn hàng

BƯỚC 2

Tư vấn và báo giá

BƯỚC 3

Ký hợp đồng và thu phí

BƯỚC 4

Triển khai

BƯỚC 5

Bàn giao và thu phí

CHI PHÍ

Dịch vụ Từ 1 – 9 lao động Từ 10 – 99 lao động Từ 100 lao động trở lên
Quản lý hàng tháng 600.000đ/tháng 1.200.000đ /tháng 2.000.000 /tháng
Thất  nghiệp/ Thai sản 1.500.000đ/người 1.150.000 / người 750.000 / người
Địa chỉ: 23 Hải Triều Bến Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
Email: Info.Pisolution@Gmail.Com
Telegram: @Pisolution
Fanpage: Pi Solution

PI SOLUTION © Nhà cung cấp giải pháp công nghệ hiện đại

vi